AYDEMİR’İN DİLE GETİRDİĞİ ERZURUM ODAKLI BEKLENTİLER
Aydemir, Erzurum’la ilgili taleplerini, Yerli otomobilin Erzurum’da üretilmesi, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması ve Erzurum’da Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi tesisi, Doğu Anadolu Bölgesinde ve Erzurum özelinde ekonomik değer ve potansiyelleri katma değere dönüştürecek altyapı yatırımlarını çoğaltması, ilde marka ve patent üretiminin artmasını sağlayacak şekilde bir seferberliğe gidilmesi, Erzurum’da emek yoğun ölçüde istihdam oluşturacak, organize sanayi bölgeleri dışında, yerli üretimin yapılacağı, Doğu Anadolu Bölgesini de kapsayan Bölgesel Sanayi Bölgesi kurulması, Erzurum’da Bilişim Vadisi yatırımının gerçekleştirilmesi, Erzurum’da gerçekleştirilecek olan Organize Oyuncak Sanayi Bölgesi projesi sürecinin hızlandırılması olarak sıraladı.
BÖLGELERARASI KALKINMIŞLIK FARKI VE BEKLENTİLER
Milletvekili Aydemir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde, 2002’den bu yana hızını çok büyük ölçüde düşürse de göç gerçeğinin yaşandığına işaret ederek, Bölgeler arası kalkınmışlık farklarına değindi.
AYDEMİR: ‘1 KİŞİLİK GÖÇ BİLE KAYIPTIR’
Milletvekili Aydemir, ‘Bölgeden kaydedilen göçün iklim ve sağlık gibi nedenlerini bir kenara koyarsanız, temelinde istihdam endişesi var. Bu, herkesin malumu. Bu, sanayisi gelişmiş kentlere yoğunluklu bir göçün de sebebi. O hâlde yıllardır hep dertlendiğimiz bu sorunu gidermek durumundayız. İnsanımız doğduğu yerde doymalı. Bu bir beylik ifade değil. Bu, hayata geçirilmesi gereken bir tespit. Hükûmetimizin göçü önlemek noktasında tarımdan sanayiye çok ciddi atılım ve yatırımları var. AK PARTİ iktidarları öncesi ile bugünü kıyaslarsanız göç olgusunun geçmişe nispetle büyük bir hız kaybettiği de bir vakıadır. Ancak biz biliyoruz ki 1 kişilik göç bile kayıptır, olmaması gerekir. İnsanımız kendi memleketinde, kendi bölgesinde rızık bulsun, maişetini temin etsin. Bu yolda Bakanlığımızdan beklentimiz, bölgedeki pilot iller özelinde, bu illerin ekonomik değer ve potansiyellerini katma değere dönüştürecek altyapı yatırımlarını çoğaltmasıdır. Mesela Erzurum özelinde, biz tarımsal sanayi için, özellikle kamu eliyle ve yap-işlet-devret modeliyle, bir ciddi yapılanma, yatırım hamlesi talep ediyoruz. Erzurum da dâhil olmak üzere, bölgedeki seçilecek illerde tarımsal organize sanayi bölgeleri mutlaka kurulmalı, bu sektör organize sanayi bölgesi geneli içinde kalmamalı, özel bir fonksiyon kazanmalıdır. ‘ dedi.
MARKA VE PATENTTE ERZURUM BEKLENTİSİ
Konuşmasında, Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum’da marka ve patent üretiminin ülke toplamında oluşturduğu oransal rakamlarının düşük olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘
Yine, burada marka ve özellikle patent başvuru ve tescilleri mihverinde bölge sanayi ivmesini ortaya koyan verilere dikkat çekmek lazım. Türkiye'de son yirmi iki yılda tescil edilen patent sayısı 10 bin 343. 1995-2003 yıllarında tescil edilen patent sayısı 324; değerli arkadaşlarım, bir kıyas, ehli vicdan herkes bunun kıyasını yapacaktır. 2003-2016 yılları arasında bu rakam 10 bin 19. Yazık ki bundan Doğu Anadolu fazlasıyla nasiplenmemiş; bizim bu dönemde 61 tane tescilli patentimiz var. Toplamda binde 60’lık bir oran, çok düşük. Bakın, yine bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında Türkiye'de toplam 4 bin162 patent başvurusu yapıldı, Doğu Anadolu Bölgesi’nden başvuru sayısı 48. Payımız toplam yüzde 1.15. Biz diyoruz ki patent ve marka bir bilim, sanayi ölçütü. O hâlde Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu üretimi artırmak durumundayız. Bir patent ve marka fırtınası estirmek durumundayız. Bakanlığımızın bu yolda ciddi çabaları olduğunu biliyoruz ama biz, göç hızının çok yüksek olduğu bölgemizde bu alanda bir yoğunlaşma istiyoruz. Bölgemizde bir markalaşma ve patent seferberliği başlatılmalı diyoruz. Özellikle organik tarım ve tarımsal sanayi alanında bu yapılırsa çok yerinde olur, çok isabet kaydedilir. ‘ diye konuştu.
ERZURUM’DA BÖLGESEL SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI ÖNERİSİ
Erzurum’da biri henüz hayata geçen 2 organize sanayi bölgesi bulunduğunu, bunun bölge yatırım imkan, potansiyel ve fırsatını yeterli boyutta aksettirmediğini kaydeden Milletvekili Aydemir, Erzurum’da 2 OSB’nin yanı sıra bölgesel çapta yatırım cazibesi oluşturacak, ‘Bölgesel Sanayi Bölgesi’ kurulmasını önererek, ‘Bölgede seçilecek illere -ki bunların arasında ve başında biri teknik olmak üzere iki üniversitesi olan Erzurum olmalı- emek yoğun ölçüde istihdam oluşturacak organize sanayi bölgeleri dışında, yerli üretimin yapılacağı sanayi bölgeleri kurulmalıdır. Bu bölgeler, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller arasında kümeleştirmeyle gerçekleştirilebilir. ‘ dedi.
YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ ERZURUM’DA YAPILSIN
Erzurum’un yatırım alt yapısı, bilgi donanımı ve yetişmiş eleman sayısı yüksekliği bakımından Yerli otomobil üretimine uygun şartları barındırdığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Yerli otomobil üretiminin Erzurum’da yapılması, üretimin bütün bütün mümkün değilse, o zaman herhangi bir aksanına yönelik üretim noktalarının kurulması teklifinde bulundu.
AYDEMİR’DEN BÖLGE SANAYİSİ İÇİN TARİHİ ÇAĞRI
Milletvekili Aydemir, ‘Bir diğer bir talebimiz de yerli otomobil üretimine dairdir. Bunu farklı vesilelerle kayda geçiyoruz, dile getiriyoruz. Bu vesileyle de altını çizelim. Türkiye tarihî bir atılım yapıyor, bu bir vakıa. Bu atılımda bölgemizin de imzası olsun istiyoruz. Diyoruz ki Erzurum başta olmak üzere bölgemizde yerli otomobil üretimi için yeterli altyapısı olan iller var. Mesela yerli otomobili Erzurum'da üretin. Bu hâl bölgemizde yaşanan göçü bütünüyle sıfırlayacaktır, sıfıra indirecektir; buna inancımız tamdır eğer böyle bir hâl hakikat olursa bu, aynı zamanda bölgedeki beyin ve sermaye göçünü de önleyecek, Doğu Anadolu Bölgesi, katma değer üreten bir bölge olacaktır. Eğer yerli otomobil üretimi bütün bütün mümkün değilse, o zaman herhangi bir aksanına yönelik üretim noktaları bölgemizde tesis edilmelidir. Bunu bölgede göçün, dahası terörün de sonlandırılması adına tarihî bir fırsat olarak gördüğümüzü belirtelim. ‘ ifadesini kullandı.
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE ERZURUM
Konuşmasında Üniversite-Sanayi işbirliğine de değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bakanlığımızın takdirlik bir çabası olan üniversite sanayi iş birliğidir. Artık Erzurum'un da bir Teknik Üniversitesi var dedik. Bu dayanışma ve kucaklaşmayı daha reel hâle getirme adına Bakanlığımızdan beklentimiz, üniversite-sanayi-kamu iş birliğini içeren etkinliklerini bölgemizde yapmasıdır. ‘dedi.
AYDEMİR: ERZURUM BİLİŞİM VADİSİ İÇİN EN UYGUN ŞEHİR
Erzurum’da yazılım teknolojisini de ifade edecek ve bölge bilimsel imkanlarını da ortaya koyacak bir Bilişim Vadisi Kurulması önerisinde bulunan milletvekili Aydemir, teklif sunumunda ‘Bir not daha düşelim ki belki en önemlilerinden biri olacaktır. Erzurum, bilişim teknolojisi için tüm imkânlara sahip olan bir ildir, beyin ve yetişmiş eleman açısından çok cazip imkânlar sunmaktadır. Diyoruz ki “Gelin Erzurum'da bir bilişim vadisi oluşturalım.” Bakanlığımızın tarifiyle “Türkiye'nin inovasyon ve teknoloji tabanlı büyümedeki yeni merkezlerinden birisi de Erzurum'da olsun; bölgemizde yenilikçi ve teknoloji tabanlı kalkınma ve büyüme hız kazansın. Bölgemiz, ülke KOBİ'leri için de KOBİ teknoyatırım projeleri üretsin, girdiler sağlasın .’ kaydına yer verdi.
ERZURUM’DAKİ ORGANİZE OYUNCAK SANAYİ BÖLGESİ PROJESİ SÜRECİ
Konuşmasının son bölümünde Erzurum için projelendirilen Organize Oyuncak Sanayi Bölgesine de değinen Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Farklı zeminlerde ve zamanlarda konuştuğumuz ve sizin de desteğinizi almaktan çok büyük mutluluk duyduğum organize oyuncak sanayine dönük bizim gayretlerimiz devam ediyor, sayın Bakanımızın da müzaheretinin devamını hususen burada talep ediyorum. On altı yılda hayal ötesi yatırım ve yaptırımlarla Türkiye'ye çağ atlatan AK iktidar bu yatırımı yapmaya da Allah'ın izniyle muktedirdir. Sözlerimi tamamlarken yine tırnak içerisinde bir ifadeyi kayda geçireceğim. “Geçmişte attığı her adımı kontrol ettikleri, yaptığı her işi yönlendirebildikleri, geleceğiyle istedikleri zaman istedikleri gibi oynayabildikleri Türkiye artık yok; artık istiklali ve istikbaline hayatı pahasına sahip çıkan bir Türkiye var.” Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve bir ifadesidir; kendisine medyunu şükranız bu ifadeden dolayı. Mübarek olsun diyorum. ‘ dedi.