EYLÜL AYI VERİLERİ
Ekonomi Bakanlığı Eylül Ayı Teşvik Belgeli yatırım verilerine göre, Erzurum’da eylül ayında 2 bölgesel yatırım teşvik kapsamına girdi. 38 milyon TL tutarında harcamanın kaydedildiği 2 yatırımda 106 kişiye istihdam alanı oluşturuldu. Ocak Eylül ayları döneminde teşvik belgesi alan yatırım sayısı ise 64’e ulaştı.
OCAK-EYLÜL AYLARI DÖNEMİ
Erzurum’da bu yılın ocak- eylül ayları toplamında 14’ü bölgesel, 50’si genel olarak toplam 64 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel teşvikli yatırımlar için 184, genel yatırımlar için 287 milyon olarak toplam 471 milyon TL tutarında harcama gerçekleşti. Bölgesel yatırımlarda 741, genel teşvikli yatırımlarda da 142 kişilik iş alanı oluştu.
16 YILLIK SÜREÇ
İlde, 2001-2017 yılları kapsamında 95 bölgesel, 294 genel ölçekte 389 yatırım teşvik belgesine kavuştu. Bölgesel yatırımlar için 1.0 milyar, genel yatırımlar için ise 1.7 milyar, toplam 2.2 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 3 bin 534, genel yatırımlarda ise 3 bin 992 kişilik istihdam kapasitesi öngörüldü.
YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -EYLÜL 2017 VERİLERİ-
EYLÜL AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ
2017 yılı Eylül ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 5,8 milyar TL olan 564 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 15.909 kişilik istihdam öngörülmektedir.
Eylül ayında düzenlenen 564 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 548 adedi yerli firmalar, 16 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 5,7 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 138 milyon TL’dir.
EYLÜL AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
2017 yılı Eylül ayında verilen teşvik belgelerinin 148 adedi I. Bölgede, 77 adedi II. Bölgede, 72 adedi III. Bölgede, 135 adedi IV. Bölgede, 62 adedi V. Bölgede, 69 adedi VI. Bölgede ve 1 adedi Muhtelif Bölgelerdedir.
Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 1,6 milyar TL’si I. Bölgede, 1,2 milyar TL’si II. Bölgede, 1,3 milyar TL’si III. Bölgede, 705 milyon TL’si IV. Bölgede, 569 milyon TL’si V. Bölgede, 441 milyon TL’si VI. Bölgede ve 23 milyon TL’si Muhtelif Bölgelerdedir.
EYLÜL AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2017 yılı Eylül ayında düzenlenen 564 adet belgenin 415 adedi komple yeni yatırım, 105 adedi tevsi, 44 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Eylül ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 4,1 milyar TL’si komple yeni yatırım, 1,3 milyar TL’si tevsi ve 378 milyon TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.
EYLÜL AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Eylül ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 1,5 milyar TL’si Enerji sektöründe, 1,6 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 2,3 milyar TL’si İmalat sektöründe, 413 milyon TL’si Madencilik sektöründedir.
EYLÜL AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Eylül ayında düzenlenen 564 adet yatırım teşvik belgesinin 279 adedi Bölgesel, 283 adedi Genel ve 2 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2,5 milyar TL’si Bölgesel, 2,8 milyar TL’si Genel ve 580 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.
2017 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ GELİŞMELERİ
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ
2017 yılı Ocak-Eylül döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 74 milyar TL olan toplam 5.609 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 158.362 kişilik istihdam öngörülmektedir.
Ocak-Eylül döneminde düzenlenen 5.609 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 5.375 adedi yerli firmalar, 234 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 60,6 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 13,4 milyar TL’dir.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
2017 yılının Ocak-Eylül döneminde verilen teşvik belgelerinin 1.745 adedi I. Bölgede, 895 adedi II. Bölgede, 767 adedi III. Bölgede, 911 adedi IV. Bölgede, 635 adedi V. Bölgede, 643 adedi VI. Bölgede ve 13 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.
Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 29,3 milyar TL’si I. Bölgede, 12 milyar TL’si II. Bölgede, 8,7 milyar TL’si III. Bölgede, 11,6 milyar TL’si IV. Bölgede, 4,8 milyar TL’si V. Bölgede, 6,3 milyar TL’si VI. Bölgede ve 1,3 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2017 yılı Ocak-Eylül döneminde düzenlenen 5.609 adet belgenin 4.178 adedi komple yeni yatırım, 1.076 adedi tevsi, 355 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Eylül döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 74 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 50,9 milyar TL’si komple yeni yatırım, 17,6 milyar TL’si tevsi ve 5,6 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Ocak-Eylül döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 74 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 21,4 milyar TL’si Enerji sektöründe, 23,6 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 27,1 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 1,9 milyar TL’si ise Madencilik sektöründedir.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Ocak-Eylül döneminde düzenlenen 5.609 adet yatırım teşvik belgesinin 2.704 adedi Bölgesel, 2.892 adedi Genel, 5 adedi Büyük Ölçekli ve 8 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 74 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 39,7 milyar TL’si Bölgesel, 27,5 milyar TL’si Genel, 1,9 milyar TL’si Büyük Ölçekli ve 4,9 milyar TL’si stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.
2012/3305 SAYILI KARAR DÖNEMİNDEKİ BİRİKİMLİ GELİŞMELER (20.06.2012 - EYLÜL 2017)
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
20 Haziran 2012 tarihinden Eylül 2017 sonuna kadar 26.067 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 24.740 adedi yerli firmalar, 1.327 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 361,7 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 115,7 milyar TL’dir.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGESEL BAZDA KARŞILAŞTIRMASI
Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 33, II. Bölge yüzde 18, III. Bölge yüzde 15, IV. Bölge yüzde 12, V. Bölge yüzde 11, VI. Bölge yüzde 11 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,4 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 39, II. Bölgenin payının yüzde 16, III. Bölgenin payının yüzde 13, IV. Bölgenin payının yüzde 11, V. Bölgenin payının yüzde 6, VI. Bölgenin payının yüzde 5 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 10 olduğu görülmektedir.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
20 Haziran 2012 tarihinden Eylül 2017 sonuna kadar düzenlenen 26.067 adet teşvik belgesinin 17.653 adedi Komple Yeni Yatırım, 6.238 adedi Tevsi ve 2.176 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 477,4 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 318,1 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 119,2 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım’dır.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
20 Haziran 2012 tarihinden Eylül 2017 sonuna kadar düzenlenen 26.067 adet yatırım teşvik belgesinin 13.317 adedi Bölgesel, 80 adedi Büyük Ölçekli, 12.633 adedi Genel ve 37 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 477,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 211,6 milyar TL’si Bölgesel, 58,4 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 162,7 milyar TL’si Genel iken 44,6 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
20 Haziran 2012 tarihinden Eylül 2017 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 477,4 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 131,4 milyar TL’si Enerji, 155,8 milyar TL’si Hizmetler, 168,4 milyar TL’si İmalat, 21,7 milyar TL’si Madencilik sektörlerindedir.