3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun İlgili Muayene Yönetmeliklerinin hükümleri gereğince ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneye tabi tutulması zorunludur.

Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden yapılan yazı açıklamada, ölçü ve ölçü aletleri beyannamelerinin son günü 28 Şubat olduğu belirtilerek şu görüşlere yer verildi:

“Akaryakıt sayaçları ve ölçekleri, LPG sayaçları, adblue sayaçları, kantarlar, basküller, genellikle kuyumcu ve eczanelerde kullanılmakta olan hassas tartı aletleri, otomatik tartı aletleri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, hassas olan ve hassas olmayan kütleler (gram ve kilo) ve kütle setleri, taksimetreler, naklimetreler, takograflar, aks kantarları, otomatik ray kantarları, egsoz gazı emisyon ölçüm cihazları, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçülerinin iki (2) yılda bir periyodik muayene yaptırmaları, elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının da on (10) yılda bir periyodik muayene yaptırmaları zorunludur.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda; ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için zamanında periyodik muayene müracaatı yapmayanlara her bir ölçü ve ölçü aleti için 2 bin 101TL idari para cezası uygulanması hükmü bulunmakta olup, ilgililerin idari para cezasına muhatap olmamaları için zamanında periyodik muayene müracaatlarını yapmaları hususu önemle duyurulur.”

Bu arada periyodik muayene başvuru merci ölçü ve ölçü aletine göre değişiklik göstermekte olup detaylı bilgi Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınılabilir.