Süt Fabrikasının yenileme çalışmaları sürecinde tesisi sık sık ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tesisi tekrar ziyaret edereksüt ve süt ürünlerin üretim aşamalarını kontrol etti.

Prof. Dr. Çomaklı ile Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin’eziyaretlerinde refakat eden Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yaprak, fabrikanın çalışma alanlarından bahsetti.

Süt Fabrikasının, süt ve süt ürünlerini işlemeye yönelik yapılacak araştırmalara ve öğrenci uygulamalarına alt yapı desteği sağlamak amacıyla kurulduğunu belirten Mustafa Yaprak,tesiste gerçekleştirilen modernizasyonun güvenli gıda ve modern üretim olanaklarını da imkân tanıdığını aktardı.

Yaprak: “Fabrikanın eski halinden arındırılıp tamamıyla yenilenmesi ve son teknolojik makinelerle donatılması hususunda her türlü desteği veren ve bizzat gelerek çalışmaları yerinde kontrol eden Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

“Fabrikamızda Araştırma-Geliştirme Çalışmaları Yapılıyor”

Atatürk Üniversitesinin,bölgenin geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığa çeşitli alanlarda hizmet verdiğini söyleyen Rektör Çomaklı, yenilenen Süt Fabrikasının bu hizmet kollarından biri olduğunu belirtti.

Standart ve farklı ürünlerin üretimi, yeni teknoloji ile sütün daha etkin kullanmanın sağlanması ve makinelerin sahip olduğu son teknolojiden faydalanılarak daha az işgücü ile daha kaliteli üretim yapılacağınıbelirtenRektör Çomaklı şunları söyledi: “TesisimizdeAR-GE çalışmalarıyla kaliteye üstünlük kazandırılarak, akademik çalışmalara elverişli ortam oluşturuldu. Ürettiği kaliteli ve sağlıklı süt ve süt ürünleriyle bu sektöre yeni bir soluk getirecek olan fabrikamız, halkımızın hizmetinde olacak” şeklinde konuştu.

Modern bir tesiste doğal, katkısız, hijyen koşullarına uygun, insan sağlığına yararlı ve kalitesi yüksek ürünlerinüretildiğini aktaran Prof. Dr. Ömer Çomaklı; araştırma faaliyetleri kapsamında bölge üreticilerine örnek teşkil eden bir konumda yer alan GHUAM’ın yapacağı çalışmalar ilebölge üreticilerininbilinçlendirilmesine ve teknolojinin üretimde daha çokkullanılmasına yardımcı olacağını vurguladı.