2023 Eğitim Vizyonunda yer alan öğretmen yetiştirme konusunda Yüksek Öğretim Kurumu ile işbirliği yapılması hususuyla alakalı Erzurum’da toplantı yapıldı. Palandöken Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı Kemal Doymuş, il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ile Atatürk Üniversitesi’nde görevli öğretim üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “ Konuşmama Sayın Bakanımızın şu sözleri ile başlamak isterim:‘Eğitim ben yaptım oldu diyerek yapılacak bir iş değildir. Eğitim bütün toplum için bir ödev. Bu bir ülke ödevi.’Bakanımızın da vizyon belgesinde bu sözleriyle belirttiği gibi biz de Erzurum’da eğitim-öğretimi tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ileriye taşımanın yollarını arayacağız. Bugün bunun için Sayın Dekanımız ve çok değerli hocalarımızla birlikte bu işbirliğini somutlaştıracak bir adım atıyoruz. İlerleyen aşamalarda, belirlenen başlıklarda kurulacak ortak komisyonlar ile çalışmalarımız daha üst seviyelere çıkacaktır.

Açıklanan LGS sonuçlarında gördüğümüz gibi ilimiz ülke bazında arzulanan yerde asla değil. Tüm ilçe müdürlerimiz ve eğitim fakültesi hocalarımızla burada bu konu hakkında tartışacağız. Kısa vadede belirlediğimiz 5 ana başlık altında bir yol haritası oluşturacak ve eğitim fakültemizle birlikte bu yol haritası çerçevesinde çalışmalar yapacağız. Özellikle yenilenen ölçme değerlendirme sistemine uygun olarak; öğretmenlerimizin kullandığı, öğretim yöntem-tekniklerinin, ders anlatım biçimlerinin ve soru hazırlama tarzlarının öğrencilerin anlama, kavrama, yorumlama kabiliyetlerini daha fazla geliştirecek şekilde revize edilmesi çok mühim bir mesele olarak karşımıza çıkmakta.

İki boyutta eğitim fakültemizle birlikte çalışmak istiyoruz. Fiilen görev yapan öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni mezun olarak mesleğe başlayacak öğretmen adayı öğrencilerimizin öğretmenliğe hazır bir şekilde mesleğe başlamaları. Bunları başarabilirsek Sayın Bakanımızın belirttiği ‘öğretmen yetiştirmeyi dönüştürme’ hedefini yakalayabiliriz, kaynağı kontrol edebiliriz, sistemi kontrol edebiliriz.” diyerek toplantının evvela Erzurum, ardından Türkiye eğitimine hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı Kemal Doymuş ise konuşmasında, “Eğitimin bir ülke meselesi olduğunun ve Yüksek Öğretim Kurumunu temsilen eğitim fakültelerinin bu meseleye imza attığını belirtti. Erzurum’da eğitim-öğretimi daha ileri taşıma konusunda üzerlerine ne düşerse yapmaya hazır olduklarını ve tüm imkanlarıyla eğitim- öğretim faaliyetlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yanında olacaklarını vurguladı.