Yrd. Doç. Dr. Hikmet Küçük’ün “Şekil Hafızalı Alaşımlar ile Katı Yağlayıcıların Kombinasyonu” başlıklı projesi ile Yrd. Doç. Dr. Eyüphan Manay’ın”Mikrokanallı Isı Alıcılarda Yüzey Pürüzlülüğünün Akış Kaynama Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi” başlıklı projeleri TÜBİTAK tarafından incelenerek geliştirilme ve gerçekleştirilme sürecinde destekleme ödülüne hak kazandı.
Her iki projede de projelerin gerçekleştirilmesi için TÜBİTAK tarafından proje bedellerinin yüzde 30’u kadar üniversitemize maddi olanak sağlanacak. Ayrıca yine TÜBİTAK tarafından sağlanacak burs ile her iki projenin gerçekleşme ve uygulama aşamalarında ikişer Yüksek lisans öğrencisi üniversite bünyesinde çalıştırılacak.