Atatürk Üniversitesinin eğitim ve araştırmadaki beyin gücünü, Türkiye’nin, bölgenin ve özelde Erzurum’un gelişimine nasıl eklemlenlendirileceğinin tartışıldığı konferansa Atatürk Üniversitesinden akademisyenler ile Erzurum’da faaliyet gösteren kamu kurumları, girişimci iş adamları ve STK’lardan toplam 135 temsilci katıldı. İki gün süren arama konferansında katılımcılar arasında düzenlenen beyin fırtınasında şehrin tarım, sanayi, sağlık, turizm, eğitim, sanat, spor, ulaşım ve lojistik gibi alanlardaki potansiyelleri ile bu potansiyelleri harekete geçirme yolları arandı. Konferansta ayrıca yüksek rakım ve soğuk iklimin avantajları ile şehir planlama, toplumsal problemler, beyin ve sermaye göçü gibi konular da masaya yatırıldı. 

Toplumsal etki sistem tasarımına yönelik katılımlı yöntemle yapılan çalışmada gruplar tarafından tartışılan başlıklar içerisinden 35 proje üretildi. Bu projelerde Atatürk Üniversitesi’nin katkı noktasında üstlenmesi gereken rol ve paydaşlar ile kurulacak işbirliği modelleri belirlendi.

Toplumsal Katkıyı Üniversitemizin Merkezine Koyduk.

Atatürk Üniversitesinin toplumsal katkı noktasında özelde Erzurum’a ve genelde ülkesine karşı sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin bu doğrultuda atılan en önemli adım olduğunu belirtti. Proje kapsamında çok sayıda konferans ve çalıştay düzenlediklerini söyleyen Rektör Çomaklı, toplumsal katkıyı üniversitenin merkezine koyduklarının altını çizdi. Rektör Çomaklı sözlerine şöyle devam etti: “İki günlük yoğun bir çalışma sonucunda Üniversitemiz Toplumsal Etki Sistem Tasarımının içeriğine yönelik önemli çıktılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Sonuç itibariyle bu arama konferansında 35 proje üretildi. Bu projeler daha sonra yapılacak mutfak çalışmaları ile daha da netleştirilecek ve rapor halinde karar vericilere sunulacaktır. Sonrasında bilimsel bir yöntemle katılımcı birimlerin yöneticileri ile karar konferansı düzenlenecek ve projeler öncelik sıralaması yapılacaktır. Bu önceliklendirme sonucuna göre yol haritaları belirlenecek ve eylem planları oluşturulacaktır. Burada üretilen bilginin ve projelerin toplumsal faydaya dönüşebilmesi ve hayata geçirilmesi için Üniversitemiz takipçi olacaktır.”

“Erzurum’un Geleceği” konulu arama konferansı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.